Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Greve Kommune - juni 2011

Greve Kommune - juni 2011
Antal bygninger:     12 skoler
Antal m2:                 110.000
Projektperiode:       2009-2016
Leverandør:             Siemens A/S
Fase:                         Analyse/Udførelse

Målsætning med ESCO-projekt
Formålet med projektet var primært at sikre energibesparelser, bl.a. fordi kommunen er med i borgmesterpagten (energibesparelser på 20 pct. i 2020). Kommunen valgte ESCO-modellen, da den kunne tilføre kommunen specifik viden på energiområdet, og samtidig var der en garanti for energibesparelserne stillet af leverandøren.Indeklima er indirekte kommet med i projektet, da eksempelvis ventilationen, som ikke kørte på mange af skolerne, blev startet op. Indledningsvis var vedligehold ikke en del af formålet, men der er efterfølende lavet en del vedligeholdelsestiltag.

Projektindhold
Blandt de energibesparende tiltag er CTS, lysstyring, klimaregulering, vandbesparelser og ventilation. Fokus på adfærd har ikke været direkte med, dog har der været en del intern konkurrence mellem lederne om reduktion af energiforbrug. Uddannelse af servicepersonale indgår som en del af ESCO-projektet.Garanti Der er en garanteret besparelse på 18 pct. med en garantiperiode på 7 år på projektet. Det var ikke politisk muligt med en længere tilbagebetalingstid på daværende tidspunkt. Det overvejes i øjeblikket om projektet skal inkludere tiltag med en tilbagebetalingstid på op til 15 år.Man overvejer ligeledes længere tilbagebetalingstid i næste ESCO-udbud.

Udbudsform
Totalentreprise med garantiKontraktform Bygge- og anlægskontraktKontraktsum 15 mio. kr.Finansiering Kommunen har lånefinansieret.

Besparelser
Der er en garanteret besparelse på 18 pct. svarende til 2.5 mio. kr. Man har vurderet besparelsen, som 18 pct. af det aktuelle elforbrug og varmeforbrug. Driftsfasen er ikke startet endnu.

Erfaringer fra samarbejde med leverandør
Der har været et tæt samarbejde mellem kommunen og leverandør. Der er nedsat en projektgruppe, som bl.a. sikrer, at kontrakten bliver opfyldt, og derudover er der løbende møder mellem intern projektleder, leverandør og de driftsansvarlige på institutionerne. Kommunen har tidligere haft projektet "Keep focus", som har medført, at kommunen har et detaljeret overblik over energiforbrug på skolerne. Dette har lettet kommunens arbejde i forhold til at indhente data fra de sidste tre års forbrug til fastlæggelse af baseline. Kommunen har ikke indgået i detaljerede drøftelser omkring beregningsmetode m.m., da man har haft tillid til leverandørens model. Der sker løbende ændringer i baseline, når der sker ændringer på skolerne.Leverandøren udarbejdede forslag til energitiltag, som kommunen gennemgik. De fleste tiltag blev godkendt uden større problemer. Erfaringer med internt samarbejde

Det interne samarbejde er gået rigtig godt, da servicefolkene har været involveret fra starten. De er blevet en slags ambassadører for deres skoler.Nye driftsindstillinger på ventilation m.m. kan forventes at give klager, da der erfaringsmæssigt altid vil være indkøringsproblemer eller nogen, der synes, det er for koldt/varmt ved ændringer. Dette bør imødekommes vha. information til brugerne.

Den største udfordring ved ESCO - samarbejdet generelt
Generelt er kommunen tilfreds med samarbejdet med ESCO-leverandøren. Nervøsiteten omkring samarbejdet og projektets forløb er ved at aftage.Den største udfordring er selve forståelsen af "ESCO-konceptet". Man skal gøre sig klart, at der er tale om en samarbejdspartner, således at der kan skabes forståelse omkring et godt samarbejde. Denne forståelse er også vigtig på det politiske niveau.Elementer/tiltag som kommunen vil have med i projektet skal bringes på banen i forbindelse med de tilbundsgående analyser i starten af projektet. Dvs. inden indkøb af entrepriser m.m. foretages. Herefter kan det være svært at få ny tiltag m.m. med i projektet.Leverandøren forslog oprindelig en deling 30/70 (hvor kommunen ville få de 70 pct.) ved besparelser ud over den af leverandøren garanterede besparelse. Men kommunen ville gerne have en fordeling på 50/50 for at skabe fælles mål. Kommunen anså det fælles mål som essentielt for projektets succes.

Kontaktoplysninger
Thorkild  Stenhuus
Tlf: 43 97 93 65
 Mobil: 51 19 55 61
Email: TSO@greve.dk

 

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013