Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Høje Taastrup Kommune - juni 2011

Antal bygninger:     Alle
Antal m2:                 190.000
Projektperiode:       2009-2021
Leverandør:             Schneider
Fase:                         Analyse

Målsætning med ESCO-projekt
Det har især været klimavinklen, som kommunen har haft fokus på, bl.a. fordi Høje Taastrup er klimakommune. Formålet har således været energibesparelser og CO2-besparelser. Finansieringsmuligheden har dog også været afgørende for valg af ESCO. Endelig var muligheden for at få alle bygninger gennemgået en væsentlig driver.Forbedring af indeklimaet har ikke været et direkte formål, men i praksis har mange af tiltagene handlet om drift og forbedring af ventilation - så indeklima blev derved en sidegevinst. Vedligehold af bygningerne har ikke været et decideret formål med projektet. Alligevel er ca. halvdelen af det ønskede vedligehold i bygningerne indeholdt i ESCO-projektet, da disse også havde et energibesparende element.

Projektindhold
Projektet omfatter ny styring af anlæg, ventilation, konvertering af elvarme, renovering af varmecentraler, belysning.I forbindelse med projektet skal der laves kampagner og orienteringsmøder rettet mod brugerne. Der vil også være uddannelse og inspirationsmøder for det tekniske personale. Projektet har indeholdt omfattende renoveringer, og tilbagebetalingstiden er således oppe på 20 -50 år for flere af tiltagene.

Garanti
Der er en garanteret energibesparelse på 15,1 pct. Hvis der er besparelser ud over de garanterede besparelser, skal kommunen have de første 15 pct. Resten deler leverandør og kommunen ligeligt.

Udbudsform
Begrænset udbud

Kontraktform
Bygge og anlæg

Kontraktsum
Kontraktsummen er på 75 mio. kr. og omfatter 250 bygninger

Finansiering
Kommunen lånefinansierer

Besparelser
Ca. 4,5 mio. kr. per år

Erfaringer fra samarbejde med leverandør
Samarbejdet med leverandøren har fungeret rigtig godt. Det har i store træk fungeret som en partering-sag, hvor der har været et tæt samarbejde. Der har været meget åbenhed omkring leverandørens økonomi i projektet og interesser m.m. I forbindelse med analysen og projektering har der været meget tæt samarbejde - kommunen har bl.a. været inde og forholde sig til alle tiltag og koordineret med egne planer for vedligehold mv.Baseline blev lavet som et samarbejde - bl.a. vha. fakturarer og aflæsninger. Kommunen har dog brugt meget tid på at kortlægge det faktiske forbrug.Driftsfasen er ikke startet endnu.

Erfaringer med internt samarbejde
Kommunen har et centralt ejendomscenter, hvilket har gjort det let for institutioner og kommunen  at samarbejde. Teknisk forvaltning har således haft hurtig og nem adgang til informationer og tekniske installationer.Kommunikation og information er helt essentielt. Der er brugt kræfter på at involvere og informere bl.a. brugere og teknisk personale i tankegang og tiltag. Dette er sikret vha. bl.a. orienteringsmøder.Den største udfordring ved

ESCO - samarbejdet generelt
Der er brugt rigtig mange kræfter og megen tid på baseline, herunder at finde referenceforbrug.

Kontaktoplysninger
Per Sundberg
Tlf. 43 59 12 65
Email: PerSu@htk.dk

 

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013