Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Kalundborg Kommune - juni 2011

Antal bygninger:     8
Antal m2:                 30.000
Projektperiode:       2009-2021
Leverandør:             Schneider
Fase:                         Drift

 

Målsætning med ESCO-projekt
Projektets formål var at identificere og gennemføre energibesparelser og samtidig reducere efterslæbet på vedligehold af bygninger i kommunen. ESCO-modellen gav samtidig den garanti, som gjorde renoveringerne/nedbringelse af efterslæb på bygningerne mulig politisk, da det ikke ville påvirke andre serviceområder.Indeklimaforbedringer var ikke en primær målsætning, men i praksis skete der en del forbedringer, da mange tiltag inkluderede bedre ventilation og belysning.

Projektindhold
Tiltagene omfattede optimering af ventilationsanlæg, lysinstallationer, varmvandsbeholder, ændret opvarmningsform, pumper og blandesløjfer. Fokus var på tiltag med relativ kort tilbagebetalingstid.Projektet inkluderer ikke krav om ændret adfærd hos brugerne, men undervisning af det tekniske personale er omfattet.

Garanti
Leverandør har givet garanti på 20 pct. energibesparelser om året. Garantien opgøres først efter to år, da der er afsat tid til indregulering. Ved besparelser ud over de garanterede 20 pct. får kommunen de første 15 pct. af den ekstra besparelse, men herefter fordeles besparelsen ligeligt mellem leverandør og kommune.

Udbudsform
Begrænset/indbudt licitation

Kontraktform
Bygge- og anlægskontrakt

Kontraktsum
20 mio. kr.

Finansiering
Kommunen optager lån efter lånebekendtgørelsen

Besparelser
Det er estimeret, at der kan spares de 20 pct. eller 1,5 mio. kr. på energiudgifterne per år. Driftsperioden har kørt i ca. 1 år, og der mangler p.t. 1. mio. kr. i besparelser det første år i forhold til beregninger. Der er et tæt samarbejde mellem leverandør og kommune om at nå i mål.

Erfaringer fra samarbejde med leverandøren
Kommunen har oplevet, at det er en vanskelig opgave at få udarbejdet baseline på et tilstrækkeligt detaljeret niveau, uden at det bliver for detaljeret og ufleksibelt. Kommunen og leverandør er dog kommet til en god fælles forståelse. Der er løbende sket ændringer i baseline, der er bl.a. udført vedligehold ud over ESCO-projektet, som gav anledning til ændring i baseline. Genberegningen er forløbet godt.

Erfaringer med internt samarbejde
Et centralt punkt i forbindelse med et ESCO-projekt er økonomi. Det gælder både i forhold til projektet overordnet, f.eks. finansiering, men også i forhold til institutionsområdet. I Kalundborg var det institutionsområdet, der afholdt de løbende energiudgifter, der reduceres som følge af projektet. Det anbefales derfor, at økonomiafdelingen skal være med i projektet fra starten.

ESCO-projektet indebærer kontakt mellem mange parter i kommunen - institutionsledere, driftsfolk mv. Det bør derfor klarlægges, hvem leverandøren har brug for at have kontakt til/hjælp fra i projektperioden.

Mange ledere, medarbejdere og brugere har store forventninger til ESCO-projektet. Det bør forklares præcist, hvad projektet omfatter, f.eks. hvis der "kun" er tale om en energirenovering og ikke en totalrenovering - så de ikke får for høje forventninger til projektet.

Den største udfordring ved ESCO - samarbejdet generelt
Kommunen har oplevet et godt samarbejde med leverandøren. F.eks. opleves det, at parterne har samme interesser på mange punkter. Kommunen er især glad for, at leverandøren er forpligtet til at følge op på virkningen af energitiltagene, hvilket kommunen normalt ikke har samme mulighed for.

Kommunen havde gerne set, at leverandøren i analysefasen systematisk havde udarbejdet et et katalog med renoveringsforslag, som var relevante i projektet. På den måde havde kommunen fået et bedre overblik over mulige tiltag og viden om, hvad de forskellige valg betyder for tilbagebetalingstiden på projektet. Der har været løbende byggemøder for alle bygninger, hvilket har gjort det muligt for kommunen at have et nogenlunde overblik. Men havde projektet været større, ville det ikke være muligt

Der har været nogen uklarhed om, hvor meget kommunens folk skal bidrage med, og hvad leverandøren selv kan håndtere i projektet. Der bør derfor være en god beskrivelse af samarbejdsorganisation i kontrakten med en klar beskrivelse af ansvar og opgaver for parterne.

I løbet af ESCO-projektet identificeres en række vedligeholdelsesopgaver, som ikke naturligt ligger inden for projektet, men som det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre. Der bør være ekstra midler til uforudsete (og oplagte) vedligeholdelses - og indeklimaforbedringer, som opdages undervejs i projektet.

Kontaktoplysninger: Thomas Nielsen
Tlf. 59 53 52 69 
E-mail: thomas.nielsen@kalundborg.dk

 

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013