Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Middelfart Kommune - juni 2011

Antal bygninger:     +100
Antal m2:                 190.000
Projektperiode:       2008-2015
Leverandør:             Schneider
Fase:                         Udførelse

Målsætning med ESCO-projekt
Formålet med ESCO projektet var at få en grundig gennemgang af bygningerne og få indhentet et stort efterslæb på vedligehold. Ligeledes var der behov for en analyse af og forslag til tiltag, der kunne sikre energibesparelser. ESCO-modellen blev valgt, da den kunne sikre dette samtidig med, at den økonomiske risiko var lille. Ydermere passede ideen omkring faseopdeling og garanti rigtig godt til det politiske/ kommunale system.Der var tillige et ønske om at forbedre indeklimaet på skolerne, hvilket konkret er sket som en del af ESCO-projektet.

Projektindhold
Tiltagene omfattede: It-baseret styring af varme, ventilation og belysning, herunder også CTS på gaskedler. Der blev ligeledes indkøbt nye ventilationsanlæg og fortaget renovering af eksisterende ventilationsanlæg samt udskiftning af blandingssløjfer. Projektet omfatter tillige en brugerkampagne og undervisning af driftspersonale.

Garanteret besparelse
Der er en garanteret besparelser på 21 pct. De første 3 pct. af besparelserne ud over de 21pct. går til Middelfart (faktisk videreformidles denne til institutioner). Derefter deles overskud ligeligt mellem leverandøren og kommunen. Tilbagebetalingstid på tiltagene var på 12 -14 år.

Udbudsform
Begrænset udbud med prækvalifikation

Kontraktform
Bygge- og anlægskontrakt

Kontraktsum
44 mio. kr.

Finansiering
Kommunen optager lånet efter lånebekendtgørelsen

Besparelser
Energibesparelsen er vurderet til ca. 20 pct. på nuværende tidspunkt eller 3, 8 mio. kr. pr. år.

Erfaringer vedrørende samarbejde med leverandør
Det har været en stor styrke, at leverandøren har haft en medarbejder siddende fast hos kommunen. Det har i høj grad fremmet samarbejde og kommunikation.

Der er løbende lavet ændringer i baseline. Der er således udført vedligeholdelses tiltag ud over ESCO-projektet, når det gav mening. I mange tilfælde kunne vedligeholdelsestiltagene dog komme ind under de energibesparende tiltag i ESCO-projektet.Der har ikke været så mange planer og detaljerede tegninger over tiltagene. Det var derfor vigtigt, at kommunen løbende fulgte med i, hvad der foregik. Det var nødvendigt for kommunen at sætte sig grundigt ind i analysefasen, så de kunne få medindflydelse på, hvilke tiltag der skulle udføres i projektfasen. Leverandøren kom med en række forslag til tiltag til energirenovering, og det var det vigtigt, at kommunen var skarp på, hvad de ville have.

Erfaringer med internt samarbejde
Da kommunen kunne lånefinansiere til projektet, gik projektets økonomi ikke udover andre serviceområder i kommunen.  Dette var meget vigtigt for kommunen internt.Det tekniske personale på de decentrale institutioner har været meget involveret i projektet, hvilket har sikret videndeling og tillid til projektet ude i de enkelte institutioner.

Den største udfordring ved ESCO - samarbejdet generelt
Man skal være skarp på sit energiforbrug og på anvendelsen af kommunens bygninger, inden projektet sendes i udbud. Kører alle anlæg f.eks. - og hvis ikke: Skal de så startes op?

Generelt skal der være fleksibilitet i kontrakt og samarbejde mellem kommune og leverandør, både mht. valg af energiforbedringer, gennemførelse af vedligehold samtidigt og i forhold til anvendelse af bygninger, som ofte skifter.

Kontaktoplysninger:
Thorbjørn Sørensen
Tlf. 88 88 48 00
E-mail: thorbjorn.sorensen@middelfart.dk

 

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013