Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Rudersdal Kommune - juni 2011

Antal bygninger:     13 skoler
Antal m2:                 -
Projektperiode:       2009-2016
Leverandør:             NCC
Fase:                         Udbud

Målsætning med ESCO-projekt
Det er et overordnet formål, at energiforbruget på folkeskolerne i Rudersdal Kommune skal reduceres ved at foretage renoveringer, udskiftninger og forbedringer af de energiforbrugende anlæg og af klimaskærmen.Desuden ønsker Rudersdal Kommune at opnå en energirigtig drift og anvendelse af folkeskolerne. Det skal bl.a. ske ved at få uddannet servicepersonalet og ved at få initieret adfærdsændringer hos ejendommenes brugere.

Projektindhold
Projektet indeholder 13 folkeskoler og tilhørende SFO'er.Der indgår energirenoveringer, såsom optimering af tekniske anlæg, pirfølere og et jordvarmeanlæg.Der er indeholdt en påvirkning af brugeradfærd, samt service af ventilationsanlæg.

Garanti
Der er givet en garanteret besparelse på el 22 pct., varme 19 pct., fjernvarme 21 pct., vandforbrug 10 pct.

Udbudsform
Efter tilbudsloven

Kontraktform
Partnerskabskontrakt og en samarbejdsaftale, jf. ABT 93.

Kontraktsum
Ca. 22 mio. kr.

Finansiering
Rudersdal Kommune lånefinansierer selv tiltagene.

Besparelser
Projektet er endnu ikke i garantifasen, så det vides ikke, om den garanterede besparelse opnås, men sker det svarer det til ca. 4,2 mio. kr. årligt.

Erfaringer fra samarbejde med leverandør
Kontrakten blev underskrevet i december 2010, så det er småt med erfaringer, men kommunen har dog haft et stort arbejde med at få opstillet en baseline. Erfaringer med internt samarbejde Ikke kommet langt nok endnu.

Den største udfordring ved ESCO - samarbejdet generelt Ikke kommet langt nok endnu.

Kontaktoplysninger
Annette Walther (COWI),
Tlf:  45 97 29 94
Email: anw@cowi.dk

 

 

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013