Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Sorø Kommune - juni 2011

Antal bygninger:     70
Antal m2:                 126.000
Projektperiode:       -
Leverandør:             Schneider
Fase:                         Analyse

Målsætning med ESCO-projekt
Formålet var primært at reducere energiudgifter og sikre bedre indeklima. Derudover har der været et stort ønske om at reducere efterslæbet på vedligehold af bygningerneEn reduktion af den økonomiske risiko for kommunen i form af en garanti fra ESCO-leverandøren har selvfølgelig betydet noget for valg af ESCO. Endelig har det haft betydning for kommunen, at renoveringsopgaverne udbydes lokalt, da det medvirker til at skabe arbejdspladser i lokalområdet.

Projektindhold
Projektet omfatter følgende tiltag: Udskiftning af pumper, kedler, teknisk isolering, ventilation, vinduer og ventilerDer indgår en del undervisning og information til brugerne. Der er ligeledes undervisning af driftspersonalet.

Garanti
Kommunen er garanteret en besparelse på 16 pct. af det nuværende forbrug og udgør 2,5 mio. kr. per år.Hvis den garanterede besparelse opnås, går de første 3 pct. besparelser ud over garantien går til kommunen. Efterfølgende deles besparelsen ligeligt mellem kommune og leverandør.Garantiperioden er på 10 år. Garantiperioden kan forlænges, idet der er medtaget tiltag med en lang tilbagebetalingstid på op til 25 år.

Udbudsform
Begrænset udbud med prækvalifikation

Kontraktform
Bygge - og anlægskontrakt

Kontraktsum
68 mio.kr.

Finansiering
Kommunen har optaget lån efter lånebekendtgørelsen.

Besparelser
Det vurderes, at der i gennemsnit vil være en årlig besparelse på ca. 16 pct. Driftsfasen starter først om ca. 2 år

Udvalgte erfaringer i samarbejde med leverandør
Samarbejdet med leverandøren har fungeret godt, og leverandøren har overholdt aftaler. I forbindelse med de detaljerede analyser af besparelsespotentialer fremlagde leverandøren tre scenarier for renoveringsprojektet: Fra lavthængende frugter til tiltag med lang tilbagebetalingstid.

Udarbejdelse af baseline er en udfordrende opgave. Kommunen gik dog ikke selv dybt ned i detaljer omkring baseline, men havde gennem hele analysefasen en bygherrerådgiver, som godkendte alt mht. beregningsmetoder og løsninger, værdier mv. Kommunen kom med referenceforbruget (ud fra det faktiske forbrug) og leverandøren korrigerede disse forbrug, f.eks. i forhold til graddage og opstillede lister således, at kommunen kunne få et overblik over nuværende forbrug og besparelsespotentiale.

I forbindelse med udvælgelse af tiltag til energirenovering kom leverandøren med forslag (kommunen kendte ikke bygninger i detaljer), og kommunen godkendte som regel tiltagene, hvis de var med i energimærket.

Erfaringer med internt samarbejde
Kommunikation er meget vigtig - hellere for meget kommunikation end for lidt.

Det er ressourcekrævende for kommunen at gennemføre projektet, da der skal involveres mange forskellige kompetencer, institutioner mv. Kommunen har i forbindelse med projektet kørt med lav bemanding, hvilket ikke har været hensigtsmæssigt.

Den største udfordring ved ESCO - samarbejdet generelt
Det var en stor udfordring for kommunen at komme med referenceforbruget, dvs. at få indhentet energiforbruget for alle bygninger for de sidste år., så der kunne opstilles baseline. Det var dog en stor hjælp at kontakte forsyningsselskaberne mht. indsamling af måledata. Nogle forsyningsselskaber vil have betaling for dette, men det vurderes at disse penge er godt givet ud.

Kontaktoplysninger
Jesper Storm
Tel.: 57 87 63 12
Email: jest@soroe.dk

 

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013