Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Vallensbæk Kommune - juni2011

Antal bygninger 48
Antal m2 93.000
Projektperiode 2009-2021
Fase Udførelse/drift

Målsætning med ESCO-projekt
Formålet med ESCO-projektet i Vallensbæk Kommune har været at forbedre indeklimaet samt at "komme i bund" med vedligeholdelsesprojekter, hvor kommunen har haft et efterslæb. Der udføres således tiltag med tilbagebetalingstid på op til 20 år, så det omfatter relativt omfattende renoveringstiltag. Tilførsel af viden og ressourcer omkring energirenovering og drift været afgørende for kommunen, og aftalen er gennemført som en partnering-sag. Muligheden for lånefinansiering til energibesparende tiltag har ligeledes været af afgørende betydning. Det skal dog bemærkes, at der har der været særlige puljer til lån til renovering af skoler, som også har været afgørende for beslutningen om projektet.

Projektindhold
Renoveringerne omfatter bl.a.: CTS-styring på alle ejendomme (webbaseret), belysning (udskiftning, PIR-føler), nye ventilationsanlæg, styring af varme, cirkulationspumper, nye vekslere.Projektet omfatter også adfærdskampagner, bl.a. skal ESCO-leverandøren designe undervisningsmaterialer omkring energibesparelser m.m. til elever i 5-6 klasse.Der er nedsat en styregruppe, hvor institutionerne, brugere mv. kan komme med input og få informationer om projektet, og der afholdes kurser for driftspersonalet i forhold til drift af anlæg.

Garanteret besparelse
Leverandøren har garanteret en besparelse på 30 pct. af energiforbruget.Hvis besparelserne er større end forudsat deles overskuddet 50/50 mellemleverandør og kommune. Hvis de større besparelser skyldes mere energirigtig adfærd i institutionerne går noget af overskuddet til disse institutioner.Garantien er gældende i 10 år, men kommunen har udført tiltag der har længere tilbagebetalingstid (20 år).

Udbudsform
Begrænset udbud med prækvalifikation

Kontraktform
Bygge- og anlægskontrakt

Kontraktsum
35 mio. kr.

Finansiering
Kommunen optager lån efter lånebekendtgørelsen

Besparelser
4 mio. kr. pr år.

Erfaringer fra samarbejde med leverandør
Der har generelt været et rigtig godt samarbejde med leverandøren. Det har været meget åbent og ærligt.I forbindelse med opstilling af baseline har kommunen valgt at arbejde parallelt med leverandøren.  Den baseline, som kommunen fik opstillet, blev sammenlignet med leverandørens bud på baseline. Kommunen stod for at skaffe data om energiforbrug for de sidste 3 år.Kommunen har generelt været i tæt dialog med leverandør om forslag til tiltag, tegninger og proces mv. Kommunen har ønsket at være meget involveret i arbejdet, da de ville være sikre på at de kunne overtage projektet, når leverandøren ikke længere er ansvarligDe første bygninger stod færdige ved udgangen af 2010.

Erfaringer med internt samarbejde Kommunikationen til institutionerne er en stor udfordring, da disse oplever byggeprocessen meget konkret og skal hjælpe med at gennemføre energibesparelserne i praksis. Derfor er der lavet pjecer og præsentation omkring ESCO-projektet til både institutioner og politikere. Man har ligeledes gjort meget for at informere om tidsplanen for projektet. Dette har selvfølgelig medført, at det var ekstra vigtigt at overholde tidsplanen.

Den største udfordring ved ESCO - samarbejdet generelt
Der skulle bruges en del ressourcer på at gøre det tekniske personale rustet til at drive bygningerne i driftsperioden.Det er meget vigtigt, at alle tiltag og bygninger er gennemgået nøje, inden selve renoveringsarbejdet i bygningerne påbegyndes. Det giver sikkerhed for at det er de "rigtige" tiltag, som gennemføres.Der er meget vigtigt for projektet succes, at der er en buffer til uforudsete tiltag.

Kontaktoplysninger
Hans Christensen
Mobil: 27274318 ( 47974308)
Email: hec@vallensbaek.dk

 

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013