Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Projektforberedelse

Forberedelse af et muligt ESCO-projekt bør omfatte følgende:

 1. Før et ESCO-projekt sættes i gang, kan det være nyttigt at kommunen har et billede af besparelsespotentialet i bygningsmassen. Det får man ved en nøgletalsanalyse af et repræsentativt udsnit af kommunens bygninger. Her er ESCO-beregneren et godt værktøj.
   
 2. Også EMO-mærkningen bør inddrages, da mærket indeholder en række konkrete energitiltag, som kan være relevante, og fordi kommunen har pligt til at gennemføre tiltag med en tilbagebetalingstid på under 5 år.
   
 3. Kommunen bør desuden sætte sig ind i, hvordan det eksisterende energiforbrug fremkommer. F.eks. skal man overordnet vide, hvordan bygningerne anvendes, antal brugere, åbningstider, hvilke større tekniske installationer, der findes, og brugstiderne på dem.
   
 4. Hvis punkterne 1-2 viser et besparelsespotentiale, kan der iværksættes et ESCO-projekt. Men før projektet sættes i gang kan det være hensigtsmæssigt at  gennemføre en egentlig energiscreening på nogle repræsentative bygninger, som kan angive rammerne for den forventede besparelse på hele bygningsmassen. Det kan ske inden udformning af udbudsmateriale eller som en del af udbuddet i en tilbudsanalyse.
   
 5. Endelig er det vigtigt, at kommunen fra starten beslutter, hvad der skal med i projektet. Er det kun energibesparelser,CO2 mv., eller skal vedligehold og indeklima også med? Skal indeklima i nogle tilfælde prioriteres højere end energibesparelser? Er der tale om en gennemgribende renovering med krav om brug af vedvarende energi?

 

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013