Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Udvælgelse af egnede tilbudsgivere

Det anbefales, at udbuddet er et begrænset udbud samt, at der angives en begrænsning for, hvor mange egnede tilbudsgivere der vil blive opfordret til at afgive tilbud, da kommunen ellers skal prækvalificere alle egnede ansøgere.

Kravene til egnethed skal hænge tæt sammen med de ydelser, der skal indgå i ESCO-samarbejdet. Der bør ikke stilles unødvendige krav til ansøgerne eller tilbudsgiverne.

Ved et begrænset udbud er udvælgelse og tildeling opdelt i to faser, og udvælgelseskriterierne skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen - ikke af udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet sendes først ud, når de egnede tilbudsgivere er valgt.

En ansøger skal udelukkes, hvis den pågældende ikke har vedlagt serviceattest, tro og love-erklæring og andre erklæringer som krævet.

Forsigtighed med minimumskrav
Kommunen bør være forsigtig med at angive minimumskrav, fordi de giver større risiko for ansøgninger/tilbud, der ikke er konditionsmæssige.

Udvælgelseskriterierne skal gå på ansøgernes generelle egnethed til at løse opgaven. Kriterierne skal derfor vedrøre selve virksomheden.

Forslag til kriterier
Økonomiske nøgletal: Er virksomhedens økonomi solid i forhold til længden af samarbejdet og de påkrævede installationer? Dette er et helt centralt spørgsmål, da kontrakten strækker sig over mange år.

Referencer: Kommunen skal efterspørge referencer, der er relevante for ESCO-samarbejdet. Det er en fordel, hvis virksomheden har erfaring med kommunalt samarbejde, garantistillelse og evt. håndtering af brugeradfærd, hvis det er en del af opgaven. Kommunen skal tydeliggøre i udbudsbekendtgørelsen/udbudsmaterialet, hvordan virksomheden skal dokumentere sine erfaringer.

Medarbejdere og organisation: Oplysning om antal medarbejdere, organisation og særligt de kompetencer, som virksomheden råder over i forhold til de kritiske dele af et ESCO-samarbejde. Det kan f.eks. være udarbejdelse af tilbudsanalyse, samarbejde og kompetenceudvikling i garantiperioden, og hvordan virksomheden organisatorisk vil tilrettelægge samarbejdet med kommunen i projektet.

Kvalitetssikringssystem: Oplysninger om virksomhedens kvalitetssikringssystem kan give kommunen et billede af, hvordan virksomheden foretager kvalitetssikring af det udførte arbejde.

Ved sammenslutninger af virksomheder, der afgiver ansøgning om prækvalifikation, er det vigtigt, at:

  • deltagerne i konsortiet er bundet juridisk op på hinanden,
  • deltagerne i konsortiet hæfter solidarisk,
  • konsortiet ikke er en juridisk enhed, der giver virksomhederne mulighed for at begrænse deres ansvar urimeligt.

Underretning til ansøgere
Underretningen til ansøgerne skal indeholde en kort redegørelse for de relevante årsager til beslutningen om prækvalifikation. Hvis der er foretaget en begrænsning af egnede tilbudsgivere, bør underretningen baseres på de kriterier, der er opstillet for begrænsningen.

 

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013