Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Evaluering af tilbud

Kriteriet for tildeling af kontrakten på ESCO-projekter bør være det "økonomisk mest fordelagtige tilbud" - dvs. det tilbud, der rummer den bedste sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det giver mulighed for at konkurrere på andre parametre end pris, f.eks. erfaringer og samarbejde.

Underkriterierne skal fastlægges i overensstemmelse med kommunens succeskriterier, som er besluttet på strategisk niveau.

Forslag til underkriterier kan være:

Garanteret energibesparelse
Den garanterede energibesparelse vil ofte vægte meget i den samlede evaluering. Garanterede energibesparelser skal angives i tilbudslisten. Herunder kan der også konkurreres på den tilbudte deling af en gevinst ved en eventuel overopfyldning af de den garanterede energibesparelse.

Pris for udarbejdelse af energianalyse
Prisen på energianalysen kan vægte sammen med den garanterede besparelse. Prisen skal angives i tilbudslisten. Ved pris skal kommunen klart angive, hvilke omkostninger der er inkluderet.

Enhedspriser til brug for udførelse af renoveringstiltag
Kommunen kan vælge at lade tilbudsgiverne konkurrere på enhedspriser ved gennemførelse af energirenoveringerne og i den efterfølgende driftsperiode. Det kan aftales, at enhedspriserne tager udgangspunkt i V&S Prisbøger. Materialer afregnes på samme baggrund. Tilbudsgiver kan fastsætte en afvigelse til V&S-priserne i tilbudslisten. Det kan kræves, at tilbudsgiver forestår uddannelse af kommunens driftspersonale uden omkostninger for kommunen.

Forslag til samarbejdsmodel
Samarbejde er afgørende for et succesfuldt projekt. Samarbejdet mellem tilbudsgiver og kommunen skal baseres på tillid. Kommunen kan vurdere tilbudsgivers evne til samarbejde ved at se tilbudsgivers forslag til samarbejdet. Virksomheden kan dokumentere sin evne til samarbejde ved at beskrive en samarbejdsmodel. Beskrivelsen skal vise, at tilbudsgiver forstår, at der er tale om en totalleverance, hvor samarbejdet skal fungere i alle projektets faser.

Konkrete løsningsforslag på udvalgte bygninger
Kommunen kan vælge et begrænset antal bygninger og bede om et konkret løsningsforslag. Det vedrører teknikken og udførelsen i fase 3. På den baggrund kan kommunen vurdere, hvordan tilbudsgiver vil løse opgaven og opnå energibesparelserne.

Forslag til håndtering af brugeradfærd
Det kan være vigtigt for projektets succes, at brugerne inddrages i projektet og oplæres til korrekt adfærd. Det er en god idé at involvere den kommende leverandør i brugeradfærden. Tilbudsgiver skal beskrive håndtering af brugeradfærd ved at give eksempler på konkrete aktiviteter og handlingsplaner for brugerne.

Forslag til håndtering af driftsperioden
Forslag til ansvarsfordeling mellem tilbudsgiver og kommune i fase 4 kan evalueres ved, at tilbudsgiverne skal vedlægge en beskrivelse af håndteringen af denne fase, herunder opsamling og formidling af energidata. Herved vil tilbudsgiverne give deres bud på en ansvarsfordeling og på, hvordan uddannelse af kommunens driftspersonale skal foregå.

De enkelte underkriterier skal vægtes, så de afspejler kommunens vægtning af de enkelte succeskriterier.

Erklæringer
Det kan anbefales, at formularer til afgivelse af tro og love-erklæring samt erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen indarbejdes i tilbudslisten. Dette øger sandsynligheden for, at tilbudsgiverne husker at udfylde disse erklæringer og dermed afgiver et konditionsmæssigt tilbud.

 

 

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013