Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Definition af baseline

I de fleste ESCO-projekter er opstilling af baseline den sværeste øvelse. Det er samtidig en af de vigtigste, da den danner grundlaget for at verificere, om leverandøren har levet op til sine kontraktlige forpligtelser om garanti og besparelser. Derfor bør kommunen sætte sig godt ind i den måde, baseline opstilles på.

I forbindelse med baseline skal kommunen også afsætte en del tid til selve arbejdet med at opstille baseline, da leverandøren skal bruge mange informationer og assistance i forbindelse med opstillingen.

Kommunen kan med fordel sætte en række krav i udbudsmaterialet til, hvilke elementer, der skal indgå i baseline, og til hvordan den justeres. I Danmark er der ikke en fælles standard for opstilling af baseline, og det er derfor fornuftigt at lade leverandørerne anvende deres egen model.

I baseline indgår typisk:

  • Årsopgørelse og månedsopgørelse for forbrug af el, vand og varme for seneste tre år
  • Graddage ved udgangsår
  • Fordeling af det graddageafhængige forbrug (GUF/GAF)
  • Andre bygningsinformationer, f.eks.:
    - Elforbruget: Døgnfordeling;
    - Ventilation: Fabrikant og type, driftstid, luftmængde, betjeningsareal;
    - Anvendelse af bygninger i form af antal brugere, antal benyttede rum, ændringer i brugsperioder og anvendelsesform 

Kvalitetstjek
Baseline er ofte til forhandling, og kommunen bør derfor nøje gennemgå den baseline, som ESCO-leverandøren har opstillet. Det kan også være en slags kvalitetstjek af ESCO-leverandørens arbejde. Der er eksempler på, at ESCO-leverandøren har regnet forkert i forbindelse med baseline.

Afrapportering af ændringer i energiforbrug
Metoder til afrapportering af ændringer i energiforbrug i bygningerne bør fastlægges. Hvordan følges der op, hvor ofte og i hvilken form?

I forbindelse med afrapporteringen er der en grænse for hvor forudseende og detaljeret, man kan være. Gensidig tillid og "partnerskabs-fornemmelse" er derfor meget vigtig i forbindelse med opstilling og justering af baseline.

Det er ofte muligt at få forsyningsselskabet til at hjælpe med at skaffe måledata. Nogle selskaber kræver betaling for dette, mens andre gør det gratis.

Detaljeringsgraden svinger
Detaljeringsgraden af data kan svinge meget fra kommune til kommune. Det skyldes, at det er meget forskelligt, hvor mange målere der er installeret, og om målingerne er pr. år eller måned.

ESCO-leverandøren kræver som minimum, at der er en måler på varme, el og vand pr. bygning. Oftest supplerer leverandøren med egne målinger for at have et mere indgående kendskab til, hvordan forbruget fordeler sig på anlægsniveau.

Baseline i kWh
Baseline bør opgøres i kWh i stedet for i kr., da energiprisen formentlig vil stige i løbet af driftsperioden.

Relevant information - også uden ESCO
Oplysningerne i baseline er under alle omstændigheder vigtige for kommunen. Oplysningerne er udgangspunktet for overblik og styring af energi i de kommunale bygninger. Indholdet af baseline er f.eks. forbrug af vand, el, varme fordelt på ejendomme - evt. funktioner i ejendommene - overblik over brugere og brugstider fordelt på ejendomme og overblik over teknisk udstyr.

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013