Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Projektkatalog

Leverandøren skal udarbejde oplæg til projektering af de enkelte energirenoveringstiltag, som forventes gennemført for at opnå de garanterede besparelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en række at tiltagene formentlig vil bestå i mindre uskiftninger af tekniske installationer, f.eks. termostater, mens andre tiltag er mere indgribende i bygningen eller i de tekniske funktioner, f.eks. ventilationsanlæg eller nye vinduer.

I udbudsmaterialet skal kommunen fastlægge et detaljeringsniveau for projektkataloget og kravene til den detailprojektering, som leverandøren skal levere.

Dialogbaseret udvælgelse
Der kan være mange forskellige energirenoveringstiltag, og kommunen vil ofte have mulighed for at vælge mellem forskellige tiltag for at opnå den ønskede besparelse. Det skal naturligvis ske i samspil med leverandøren.

Det er vigtigt at denne udvælgelsesproces sker under hensyntagen til kommunens generelle vedligeholdelsespolitik og anvendelse af bygningsmassen på kort og lang sigt. Også hensynet til brugerne er vigtigt, - hvad giver størst værdi for dem?

Afleveringsforretning
Energirenoveringen foregår ofte i flere bygninger samtidig og består af større og mindre projekter. Det er vigtigt, at der aftales nogle klare spilleregler for den praktiske projektgennemførelse, f.eks. i forhold til rækkefølge, tidsplan mv. Der skal også aftales en formel afleveringsforretning, hver gang en bygning er færdigrenoveret.

Samspil med EMO-mærkning
Udvælgelsen af energirenoveringstiltagene skal koordineres med forslagene til energirenovering i EMO-mærkningen. Det er en forudsætning for låneadgang.

Det er dog vigtigt, at energirenoveringsforslagene vurderes samlet, og at forslagene i EMO-mærkningen således ikke har fortrinsret.

Afløft af kommunens udbudsforpligtelse
Hvis den valgte leverandør ikke har egne håndværkere tilknyttet, kan kommunen indgå dialog med leverandøren om at udbyde opgaver efter samme betingelser som kommunen.

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013