Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Intern samarbejdsorganisation

Koordination i teknisk forvaltning/ejendomscenter
De dagligt ansvarlige for ESCO-projektet skal sikre den praktiske koordination med det øvrige vedligeholdelsesarbejde i kommunen. Det kan være, hvis der gennemføres vedligeholdelsesarbejder i bygningerne samtidigt med renoveringstiltag i ESCO-projektet. Det kan også være, hvis de ansvarlige skal levere data, så vedligeholdelsesplanerne kan opdateres.

Desuden kan nye tekniske løsninger stille nye krav til det tekniske personale. Et eksempel er fyring med biomasse, hvor der er løbende opfyldningsopgaver og indkøb hos nye leverandører.

Koordination med kontraktholder
Også i projektgennemførelsesfasen er det vigtigt at koordinere med den, som har ansvaret for den juridiske del omkring kontrakten. Det er f.eks. vigtigt, at der er enighed om det endelige projektkatalog for energirenoveringstiltag. Er det i overensstemmelse med kontrakten? Vil det leve op til kravene omkring lånefinansiering. Er det tilstrækkeligt dokumenteret?

Koordination med økonomerne
På økonomiområdet er der flere niveauer, hvor der skal koordineres.

Det gælder optagelse af lån til projektet, herunder fastlæggelse af tilbagebetalingstider. De kan alene fastlægges med udgangspunkt i energirenoveringstiltagenes levetid, men der kan også være hensyn at tage til kommunens overordnede økonomi- og likviditetsstyring.

Det gælder også det løbede budget og regnskab, hvor budgetter skal reguleres - f.eks. på skoler eller daginstitutioner - så de modsvarer de nye og mindre udgifter til energi samtidig med, at der afsættes budget til afholdelse af udgifter til lån.

It
I forbindelse med projektgennemførelse og senere overgang til garantifasen kan der være data om f.eks. energiforbrug, som skal udveksles mellem leverandør og kommune fx hvis der etableres TS-anlæg, hvor der skal være internetadgang mv. Det er vigtigt, at kommunens it-afdeling er involveret i disse projekter, så det kan aftales, hvordan det i praksis kan udmøntes i forhold til de kommunale it-systemer.

Uddannelse af det tekniske personale
Når der installeres nye anlæg er det vigtigt, at det tekniske personale kan betjene det og de løbende medvirker til at opnå energibesparelserne. Der skal laves aftaler mellem de forskellige parter - de ansvarlige for ESCO-projektet og de decentrale institutioner, der ofte har ledelsen af det tekniske personale samt med leverandøren om hvordan uddannelsen i praksis håndteres.

Brugerne
Energirenoveringstiltagene gennemføres i kommunes bygninger og dermed hos brugerne - uanset om det er kommunens ansatte eller borgere, f.eks. ældre på plejecenter eller skoleelever.

Det skal altid sikres, at der er en åben og fyldestgørende kommunikation med brugerne. Det kan være på byggemøder på institutionerne eller orienteringsmøder i forældrebestyrelser. Det anbefales, at der udarbejdes en kommunikationsstrategi, som sikrer orientering og involvering af brugerne - professionelle såvel som borgere.

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013