Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Finansieringsmodeller

I ESCO-projekter i udlandet har leverandørerne spillet en betydelig rolle i forhold til finansiering af projekterne. Dette er ikke tilfældet i Danmark, hvor kommuner, regioner mv. selv har lånefinansieret projekterne.

Lånebekendtgørelsen
Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at kommunerne har automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger på grundlag af en energimærkning eller til dækning af udskiftning af lyskilder, automatik til regulering eller styring af elforbrug mv. Det betyder, at kommunerne kan få lånefinansieret et ESCO-projekt uden at trække på kommunens anlægsramme.

Det fremgår også af lånebekendtgørelsen, at der er automatisk låneadgang til installation af el- og varmeproducerende anlæg baseret på vedvarende energikilder i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Det er f.eks. naturgas, halm, affald, træ, tørv, biogas, overskudsvarme fra industrielle processer m.v., geotermisk energi samt vind, sol og vandkraft.

Et af kriterierne for låneadgangen er, at de energitiltag, som er anbefalet i energimærkningsordningen EMO, indgår i projektet. Det er vigtigt, at leverandøren tager højde for dette i projektkataloget.

Tilbagebetalingstider
Tilbagebetalingstiden er et centralt element i ESCO-aftalerne. Tilbagebetalingstiden afspejler det miks af energirenoveringstiltag, der iværksættes. ESCO lægger derfor op til, at tiltag med kort tilbagebetalingstid 'medfinansierer' tiltag med lang tilbagebetalingstid.

Der er en større vilje til at acceptere længere tilbagebetalingstider end tidligere. Det betyder, at der kan opnås både en større økonomisk gevinst og en mere omfattende bygningsrenovering.

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013