Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Projektkatalog

Kommunen ønsker typisk en profil for energirenoveringer, hvor der er balance mellem energirenoveringer med kort og med lang tilbagebetalingstid. Derved sikres både effektive energirenoveringer og langsigtet vedligehold af kommunens bygninger. Dette er vigtigt at have fokus på, når renoveringstiltagene skal fastlægges. Men derudover er der en række andre forhold, som også har betydning for kommunen.

Detailprojektering
Leverandøren skal udarbejde oplæg til detailprojektering af de enkelte energirenoveringstiltag, som forventes gennemført for at opnå de garanterede besparelser. Leverandøren skal være opmærksom på, at en række at tiltagene formentlig vil bestå i mindre uskiftninger af tekniske installationer, f.eks. termostater, mens andre tiltag er mere indgribende i bygningen eller i de tekniske funktioner, f.eks. ventilationsanlæg eller nye vinduer.

Ved større tiltag har kommunen behov for, at leverandøren leverer et detailprojekt som kommunen kan godkende.

Energirenovering inden for lånebekendtgørelsen
Det er vigtigt for kommunerne, at det projektindhold, som leverandørerne tilbyder i ESCO-projektet, falder inden for rammerne i lånebekendtgørelsen omkring energirenovering og vedvarende energi. Bemærk de særlige forhold om tiltag identificeret i energimærkningsordningen.

Dialogbaseret udvælgelse
Da der er mange forskellige energirenoveringstiltag, vil det ofte være sådan, at man kan vælge mellem forskellige tiltag for at opnå den ønskede besparelse. Det vil kommunen gerne gøre i samspil med leverandøren.

Samlet vedligeholdelsesstrategi
Det er vigtigt at integrere ESCO-projektet i kommunens samlede vedligeholdelsesstrategi. Det sikrer, at andet vedligeholdelsesarbejde i bygningerne kan koordineres med ESCO-projektet.

Synlige tiltag skaber opbakning
Lad "synlige" tiltag indgå i projektet, så brugerne oplever, at der "sker noget".F.eks. hvis lysarmaturer udskiftes, så sørg for at der ikke er huller, manglende maling omkring de nye armaturer. Det giver større opbakning hos brugerne, der ikke altid er glade for projekterne.

PCB og asbest i installationer og bygningsdele
Indtil 1977, hvor anvendelsen af PCB blev forbudt, var det almindeligt at anvende PCB ved forsegling af termovinduer samt i fugemasser og gulvbelægninger. Desuden er der stadig asbest i mange kommunale bygninger f.eks. i loftbeklædning og isolering. Overvej hvordan det kan håndteres i forbindelse med en energirenovering.

Indeklima
Optimering af ventilation og varmesystem vil bidrage til at forbedre bygningernes indeklima. Et bedre indeklima har en positiv indflydelse på indlæring, trivsel og sundhed for elever og personale, og derfor bør indeklimaet normalt tages med i et ESCO-projekt.

Uddannelse af det tekniske personale
Et centralt punkt for mange kommuner er at løfte det tekniske personales kompetencer inden for energieffektiv frift af bygningerne. Det er således vigtigt, at leverandøren har gennemtænkt et uddannelsesprogram for det tekniske personale.

Adfærdsændringer hos brugere
Mange kommuner vil gerne tænke brugeradfærd sammen med energistyring. Det kan f.eks. ske gennem undervisning i energirigtig adfærd, konkurrencer mv. med henblik på at opnå ekstra energibesparelser.

Leverandøren bør derfor have kompetencer omkring undervisning i energirigtig adfærd i skoler, afholdelse af workshops blandt medarbejderne mv. Alternativt kan leverandøren indgå samarbejde med eksperter, som besidder disse kompetencer.

Myndighedsbehandling
Der opstår ofte situationer i ESCO-projekter, hvor energirenoveringerne forudsætter myndighedsbehandling. Det er vigtigt, at leverandøren er opmærksom på dette, da der i flere eksisterende ESCO-projekter har været udfordringer på dette område.

Afleveringsforretning
Energirenoveringen foregår ofte i flere bygninger samtidig og består af større og mindre projekter. Det er vigtigt, at der aftales nogle klare spilleregler for den praktiske projektgennemførelse, f.eks. i forhold til rækkefølge og tidsplan. Der skal også aftales en formel afleveringsforretning, hver gang en bygning er færdigrenoveret.

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013