Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Valg af udbudsform

ESCO-projekter bør som hovedregel udbydes som begrænsede udbud. Ved begrænset udbud kan kommunen benytte en prækvalifikation til at begrænse antallet af tilbudsgivere og dermed også de ressourcer, der skal anvendes til at evaluere de indkomne tilbud.

ESCO-projekter, der både omfatter kortlægning, planlægning og udførelse af energirenoveringer på bygninger med stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, kan ofte kategoriseres som bygge- og anlægskontrakter. Projekter, der kun vedrører kortlægning og planlægning af initiativer, bliver normalt kategoriseret som tjenesteydelsesaftaler.

I det konkrete tilfælde vil der dog skulle foretages en vurdering af kontraktens hovedformål førend kontraktens hovedgenstand kan fastlægges.

EU's udbudsdirektiv
ESCO-kontrakter kan udbydes efter EU's udbudsdirektiv eller tilbudsloven. For bygge- og anlægskontrakter ligger tærskelværdien i 2011 på ca. 36,1 mio. kr. Tærskelværdien for tjenesteydelseskontrakter ligger på ca. 1,4 mio. kr. Mange ESCO-projekter skal på grund af deres omfang og varighed sendes i EU-udbud.

Konkurrencepræget dialog
Hvis der er tale om en særlig kompleks kontrakt, kan det i enkelte tilfælde være muligt at anvende udbudsformen "konkurrencepræget dialog". Se højreboks for flere informationer.


Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013