Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Den politiske proces

Den politiske drøftelse af, om et energirenoverinsgprojekt er relevant, skal finde sted tidligt, når der foreligger en indledende nøgletalsanalyse sammenholdt med forslagene fra EMO-mærkningen. Samtidig skal der være overblik over kommunens strategiske planer for f.eks. klima og vedligehold. Der kan desuden laves en mindre markedsundersøgelse, som klarlægger, om området er udbudsegnet, og hvilke aktører der har interesse i at byde på opgaven.

Målet med drøftelsen er at beslutte, om der skal ske en energirenovering, herunder om et ESCO-projekt er det mest hensigtsmæssige middel til at gennemføre projektet.

Punkter til politisk afklaring
Den politiske drøftelse kan bl.a. omfatte følgende punkter:

  • Målsætninger for energirenoveringen, f.eks. indhente efterslæb på bygningsvedligehold, miljø eller indeklima.
  • Omfang af investeringer, som kommunen er parat til at gennemføre - er det alle kommunale bygninger? Skal der renoveres til passiv standard?
  • Vigtigheden af en garanti og sikkerhedsstillelse fra en ekstern leverandør.
  • "Risikoen" ved selv at gennemføre projektet og afsætte de fornødne ressourcer og kompetencer. Er kommunen reelt i stand til at gennemføre projektet, særligt hvis det er omfangsrigt og med ambitiøse mål for besparelser.
  • Overvejelser om tilbagebetalingstid.
  • Succeskriterier for et eventuelt ESCO-projekt.

Den videre proces
Hvis der efter disse drøftelser stadig er politisk interesse, bør der udarbejdes et beslutningsoplæg til politikerne, hvor de politiske ønsker er indarbejdet i beskrivesen af ESCO-projektet.

Der vil løbende i ESCO-projektet være behov for politisk involvering, f.eks. ved godkendelse af udbudsmateriale, valg af leverandør, ved valg af projekter, opfølgning i garantiperiode mv. Hvordan det konkret skal ske, er bestemt at de lokale politske og administrative forhold.

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013