Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Finansiering

Overvejelserne om finansierings- og tilbagebetalingsmodeller omfatter følgende punkter:

  • Hvem skal skaffe finansieringen?
  • Hvordan fastlægges tilbagebetalingstiden? 

De fleste kommuner har valgt egenfinansiering, som oftest er billigere end den, leverandøren kan tilbyde.

Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at kommunerne har automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger på grundlag af en energimærkning eller til dækning af udskiftning af lyskilder, automatik til regulering eller styring af elforbrug mv. Det betyder, at kommunerne selv kan finansiere et ESCO-projekt.

Automatisk låneadgang
Det fremgår ligeledes af lånebekendtgørelsen, at der er automatisk låneadgang til installation af el- og varmeproducerende anlæg baseret på vedvarende energikilder i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Det er f.eks. naturgas, halm, affald, træ, tørv, biogas, overskudsvarme fra industrielle processer m.v., geotermisk energi samt vind, sol og vandkraft.

En energiscreening eller en tilbudsanalyse vil ofte afsløre betydeligt flere mulige energiforbedringer end dem, der fremgår af energimærkningen. Derfor er energiscreening og tilbudsanalyse vigtige elementer, når det samlede ESCO-projekt skal lånefinansieres.

Strategisk valg af finansiering og tilbagebetalingstid
Det er vigtigt at være opmærksom på de strategiske og måske politiske valg som finansieringen medfører. Det er ikke givet, at løbetiden på de lån, som finansierer energibesparelserne, skal være sammenfaldende med tilbagebetalingstiden på investeringen.
Der kan være et økonomisk ønske om at opnå gevinsten mere jævnt over en længere periode. Optager man således lånene med en løbetid længere end tilbagebetalingstiden på investeringen, vil det give et positivt overskud fra år ét og dermed kunne forbedre den samlede likviditet. Omvendt er det risikabelt at optage lånene over en længere periode end de faktiske anlægs levetid.

Der er typisk ikke medregnet nedskrivning og genanskaffelser i modellen, idet disse omkostninger ikke ændres i forhold til at gennemføre en ESCO-aftale eller ej. Omkostningerne vil altid være til stede hos ejendomsejeren. En anbefaling kan være at lade løbetiden følge den gennemsnitlige levetid og dermed opnå et positivt caseflow fra første driftsår.

Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013