Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Udpegning af ejendomme

Alle kommunalt ejede og kommunalt drevne ejendomme kan medtages i et ESCO-projekt. Også udendørs kommunal belysning af gader, pladser, havneområder mv. kan indgå i et kommunalt ESCO-projekt.

I bygninger, hvor kommunen enten ikke selv er brugere og/eller ejer såsom selvejende institutioner og boliger, står ESCO-projektet over for en række administrative udfordringer.

Hvis kommunen ønsker at tage sådanne ejendomme med i projektet, bør det på forhånd undersøges, om det er muligt at indgå de nødvendige aftaler med disse brugere. Det kan bl.a. være omkring betalingsflowet for driftstilskud og reduktion af dette til afbetaling af investering i selvejende institutioner lån.

Strukturændringer - både planlagte og efterfølgende på f.eks. skole- eller institutionsområdet - kan betyde, at kommunen skal sælge bygninger, som er energioptimerede i et ESCO-projekt, og som er omfattet af en garanti for energibesparelser.

Det betyder, at ejendommen tages ud af ESCO-projektet, og at baseline justeres til de nye forudsætninger. Ved f.eks. salg kan investeringerne i energiforbedringer i ESCO-projektet trækkes fra provenuet fra salget.

ESCO og facilities management/space management
Erfaringerne fra de første ESCO-projekter viser, at det er nogle helt grundlæggende bygningsstrategiske overvejelser, som bør gennemarbejdes, før der iværksættes større investeringer i energirenovering.

Med afsæt i en facilities management teori er det vigtigt helt praktisk,

  • først at overveje om det er de rigtige funktioner, den enkelte bygning anvendes til, (space management)
  • efterfølgende at vurdere behovet for opretning/energirenovering af klimaskærmen
  • herefter at kortlægge behovet for teknisk opretning og energioptimering

Denne systematik vil sikre, at der ikke investeres uhensigtsmæssigt. Omvendt skal kommunen erkende, at ikke alt kan klarlægges til bunds og det kan være bedre at igangsætte energibesparende tiltag end at vente på, at alle analyser og overvejelser er afsluttet.

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013