Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Hvorfor ESCO?

ESCO kan anvendes med forskellige ambitionsniveauer. ESCO er for alle - fra at ”Skifte en glødepære” til energirenovering til "klasse 1 eller passiv standard". ESCO er en mulighed for at gennemføre energirenoveringer hurtigt, så besparelserne kommer ind med det samme frem for at vente på en langsigtet vedligeholdelsesplan.

  

Ekstra besparelser ved ESCO

Modellen viser, at hvis energirenoveringerne gennemføres hurtigt, opnås en større besparelse.

Politiske og strategiske grunde

 • Målsætninger og eventuelle forpligtelser om reduktion af energiforbrug og CO2-udslip
 • Beslutninger om at løfte et vedligeholdelsesefterslæb
 • Ønske om at forbedre indeklimaet
 • Ønske om styrket samarbejde med private leverandører
 • Målsætning om at styrke det lokale erhvervsliv
 • Det er interessant, at investeringerne betales hjem af energibesparelsen
 • Vedligeholdelse af ejendommer trækkes ud af de løbende budgetprioriteringer og kommer ind i en langsigtet strategi
 • Der er ingen økonomisk risiko for kommunen
 • ESCO-projekter skaber arbejdspladser i byggesektoren - 1-1½ årsværk pr. mio. kr. til energirenovering
 • En erkendelse af, at den enkelte kommunale organisation ikke har de tilstrækkelige kompetencer eller ressourcer og til at løfte opgaven med at gennemføre energibesparelser i kommunens bygninger
 • En god mulighed for at introducere vedvarende energiløsninger i den kommunale bygningsmasse
 • Kan "brande" kommunen som grøn kommune
 • Der kan ske videnoverførsel og kompetenceudvikling fra ESCO-leverandørerne til kommunen
 • Høje krav til besparelser og innovative løsninger i ESCO-projektet kan udfordre leverandørerne til at blive endnu idérige i deres løsningsforslag.

 

Driftsmæssige grunde

 • Væsentlige energi- og vedligeholdelsesforbedringer kan ske hurtigt
 • Det er en god idé at købe nødvendige energimæssige kompetencer til at se på bygningsmassen
 • Bedre styring og drift af tekniske installationer
 • Løbende kontrol med installationer og anlæg i en længere driftsperiode.
 • Fastholdelse af fokus på energirenovering på trods af mange øvrige akutte opgaver
 • ESCO-projekter kan således tilgodese mange forskellige hensyn og have forskellige ambitionsniveauer hvad angår energirenoveringerne
Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013