Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Garanti

Et særkende for de gennemførte ESCO projekter i Danmark har været, at de er bygget op omkring en performance kontrakt, hvor leverandøren stiller en garanti for energibesparelser under forudsætning af en gennemførelse af leverandørens forslag til energirenoveringer.

Garantien gives oftest som en procentvis besparelse af det nuværende energiforbrug i de omfattede bygninger i kr. eller kWh. Det betyder, at kommunen ikke har nogen økonomisk risiko ved at optage lån til energirenoveringerne, da garantien giver sikkerhed for, at der er penge til afdrag af lånene.

Garantimodel
Der kan i ESCO-projekter anvendes forskellige modeller for garanterede besparelser. Hvilken model, der ønskes, skal fremgå af udbudsmaterialet og bør derfor fastlægges tidligt af kommunen.

Garantien kan være præciseret i forhold til energikilde - varme eller el - eller den kan være i kilowatt uafhænigig af energikilden. Det er vigtigt at sikre leverandøren en vis frihed, da det sikrer de økonomisk mest effektive energirenoveringer.

Der bør også tages beslutning om, hvor lang tid garantien skal vare: Er det kun i indkøringsperioden, hvor det kan ses om besparelsen faktisk opnås – eller ønskes der en længere garantiperiode.

Garantien kan dække hele bygningsmassen - ren garantimodel - eller alene et udsnit af bygningsmassen -delvis garantimodel.

I ren garantimodel giver tilbudsgiver garanti for hele opgaven allerede i tilbudsfasen. Det forudsætter et højt vidensgrunlag om de kommunale bygninger.

Ved delvis grantimodel udvælges typisk et repræsentativt antal bygninger, som tilbudsgiver får lov at analysere nærmere i tilbudsfasen, og herefter giver garanti for. Garantien på de resterende bygninger fastlægges senere i forløbet, når tilbudsgiver har fået mulighed for at analysere disse bygninger.

Jo bedre kendskab leverandøren har til bygningsmassen, des højere garanterede besparelser vil leverandøren kunne tilbyde.

Garanti og den byggetekniske udfordring
Når man overvejer et ESCO-udbud, er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken byggeteknisk udfordring man har fokus på.

Når der skal være balance mellem tilbagebetalingstiden (TBT) og investeringen, er der begrænsninger for, hvilke projekttyper som kan indgå i aftalen.

Der vil også være forventning om, at kontraktperioden og garantiperioden skal være sammenfaldende med TBT. Som bestiller er det vigtigt at få analyseret disse sammenhænge konkret for den aktuelle bygningsmasse og den byggetekniske udfordring. Dermed kan der åbnes for aftaler med en længere TBT end kontraktperioden og endda en anden garantiperiode.

Ønsker man at udskifte bygningsdele i klimaskærmen, vil der typisk være en lang TBT. Det er så vigtigt at undersøge, om der reelt er behov for en garantiperiode længere end de 5 år som der almindeligvis gælder for fejl og mangler i henhold til AB eller ABT.

Som bestiller har man ikke særlig gavn af en lang kontraktperiode for udskiftninger af klimaskærmen i form af passive energibesparelser.

Fordelene ved en privat leverandør
Kommunen kan i princippet selv gennemføre energirenoveringsprojekterne. Det vil dog medføre, at der ikke er garanti for, at besparelsen faktisk opnås. Det vil også kræve, at kommunen har de kompetencer, der skal til for at sikre optimal drift af de tekniske installationer.

De relativt store renoveringsprojekter, der gennemføres på kort tid, stiller også store krav til ressourcer og kompetencer, som kan være svære at opfylde i den kommunale organisation.


Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013