Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Miljø

Mange kommuner arbejder med at tydeliggøre deres klima- og miljøprofil. Det første og mest nærliggende tiltag er at reducere energiforbruget i de eksisterende bygninger. Energirenoveringer i ESCO-projekter medfører altid et mindre forbrug af f.eks. kilowatt, joule eller vand, og det vil i sig selv give et bidrag til miljø- og klimaforbedringer.

Vedvarende energi
Vedvarende energiløsninger er et ønske i mange kommuner, og ESCO-projekter er en mulighed for at realisere dem. Inddragelse af vedvarende energikilder betyder dog oftest, at investeringerne bliver større og har en længere tilbagebetalingstid.
Vedvarende energiløsninger kan med fordel indgå i et ESCO-projekt i kombination med mindre tiltag med kort tilbagebetalingstid. Et stort fokus på inddragelse af vedvarende energi vil dog altid betyde, at tilbagebetalingstiden for projektet bliver længere.

Automatisk låneadgang til vedvarende energi
Det skal bemærkes, at kommunen ifølge den kommunale lånebekendtgørelse har automatisk låneadgang til installation af el- og varmeproducerende anlæg baseret på vedvarende energikilder i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Det er f.eks. naturgas, halm, affald, træ, tørv, biogas, overskudsvarme fra industrielle processer m.v., geotermisk energi samt vind, sol og vandkraft.

Denne adgang kan i ESCO-projekter ses i sammenhæng med den automatiske adgang til energibesparende foranstaltninger, jf. den kommunale lånebekendtgørelse.

Strategisk energirenovering
Det kan anbefales at integrere ESCO-projekter i kommunens øvrige strategiske planer, f.eks. kommuneplanen, miljøstrategien, Agenda 21, Klima- og energiplan samt strategisk energiplanlægning. Det skyldes, at ESCO-projekterne kan bidrage til at opfylde miljømålene i disse planer og strategier.

Borgmesterpagten
Hvis kommunen tilslutter sig EU-initiativet "Borgmesterpagten", forpligter den sig til at reducere udledningen af drivhusgas med mindst 20 pct. i 2020. En tilslutning til denne pagt vil understrege behovet for energirenoveringer, hvor ESCO kan bidrage med en del af løsningen.

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013