Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

ESCO trin for trin

Et ESCO projekt består typisk af fem faser. I den første fase, som kaldes fase 0, gennemføres en overordnet screening af bygningerne. Det sker for at vurdere, om der er grundlag for at starte et ESCO-projekt.  I fase 1 gennemføres tilbudsprocessen med udbud af projektet og udvælgelse af leverandør. I fase 2 gennemfører leverandøren en systematisk kortlægning af de mulige energibesparelser på de enkelte bygninger. I fase 3 gennemføres energirenoveringerne, og i fase 4 opnås besparelserne i den fastlagte garantiperiode.

ESCO faser

 

I ESCO-projektet indgår ofte et mindre delprojekt, hvor tilbudsgiverne anmodes om at lave en tilbudsanalyse på nogle få, udvalgte bygninger som en del af tilbuddet. Energirenoveringerne på disse bygninger kan derefter sættes i værk straks, mens resten af ESCO-bygningerne analyseres i fase 2 . Erfaringerne fra disse begrænsede renoveringsopgaver kan herefter anvendes som grundlag for en beslutning om at stoppe eller videreføre samarbejdet med den valgte leverandør, inden fase 3 sættes i gang for alle de øvrige bygninger.

Der findes 4 typer energitjenesteaftaler, som går fra rådgivning, hvor ESCO kun står for rådgivning, til full service, hvor ESCO har næsten hele ansvaret. De fire modeller kan ses her.


Fase 0 - Før projektstart
Før et ESCO-projekt sættes i gang, skal kommunen have en idé om hvad ambitionen og succeskriterierne skal være, f. eks. indretning og vedligeholdelsesefterslæb, CO2-reduktion mv. samt et overordnet billede af besparelsespotentialet i bygningsmassen. Det kan man få ved en simpel nøgletalsanalyse af et udsnit af kommunens bygninger. Her er ESCO-beregneren et godt værktøj. Det kan også være en god ide at benytte rådgivere til at gennemføre opgaven.

I starten skal det også overvejes, om det er bedre, at kommunen selv gennemfører energirenoveringen. Findes de nødvendige kompetencer og ressourcer i kommunen? Er projektet stort nok til, at det også kan bære omkostningerne til udbud og samarbejde med leverandørerne?

Det skal også overvejes, hvilke kommunale ejendomme, der skal med i ESCO-projektet.

Endelig skal ESCO-projektet ses i forhold til kommunens politik og målsætninger, f.eks. for miljø og indeklima.

Læs mere om fase 0


Fase 1 - Udbud
Hvis kommunen beslutter sig for at udbyde opgaven, skal udbudsformen besluttes, der skal der udarbejdes og udsendes udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale, og der skal vælges mellem de fremsendte tilbud. Fasen varer typisk 1/2 år.

I denne fase gennemfører tilbudsgivere ofte en tilbudsanalyse i form af en detaljeret kortlægning og afklaring af energiforbrug og potentialer for besparelser på udvalgte bygninger. Der skal også koordineres med anbefalinger fra energimærket. De bygninger, som leverandøren skal give en garanti på, kan bestå af en repræsentativ del af den bygningsmasse, som skal indgå i ESCO-projektet. Den kan også bestå af hele bygningsmassen, som skal indgå i ESCO projektet. Ud over fokus på bygningsmassen skal det også afklares, hvordan modellen for samarbejdet  med den kommende leverandør skal være.

Læs mere om fase 1


Fase 2 - Analyse
I fase 2 gennemfører ESCO-leverandøren en detaljeret analyse af projekter og investeringsbehov for hele bygningsmassen. Der skal koordineres med anbefalinger fra energimærket. Ud fra den detaljerede analyse kan kommunen vælge at gennemføre energiforbedringerne eller stoppe projektet. Fasen varer typisk 1/2 til et helt år.

Hvis der foreligger en tilbudsanalyse, kan kommunen vælge at sætte arbejdet i gang på de pågældende bygninger, sideløbende med analysen af de øvrige bygninger. På baggrund af det konkrete renoveringsarbejde sammenholdt med den detaljerede analyse, kan kommunen beslutte, om samarbejdet med den udvalgte leverandør skal fortsætte eller stoppe.

Læs mere om fase 2


Fase 3 - Projektgennemførelse
Fase 3 kaldes også for Udførelsesfasen, for det er her, energiforbedringerne udføres. Fasen varer som regel 1-2 år. De fleste kommuner vælger at gennemføre udførelsen som en bygge - og anlægskontrakt, hvor leverandøren er en "hovedentreprenør", der udfører visse af dele af arbejdet selv og udliciterer andre dele til underleverandører.

Læs mere om fase 3


Fase 4 - Garantiperioden
Fase 4 er garanti - eller opfølgningsfasen. Det er her, gevinster og dokumentation af effekter realiseres. Kommunen får en garanti for en del af energibesparelsen fra leverandøren, som leverandøren skal tilbagebetale, hvis de beregnede besparelser viser sig ikke at holde stik. Hvis der er større besparelser end garanteret, tilfalder de første procenter som regel kommunen, mens resten deles mellem kommunen og ESCO-leverandøren. Der er en tendens til, at både kommuner og leverandører er villige til at foretage grundlæggende energiforbedringer med en længere tilbagebetalingstid - f.eks. vedr. klimaskærm. Det medfører, at fase 4 bliver længere.

Læs mere om fase 4


Sidst opdateret af Administrator
23. august 2013