Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Introduktion til ESCOmmune-beregner

Værktøjet ESCOmmune er udarbejdet med det formål at beregne besparelsespotentialer i offentlige bygninger. Ved at indtaste forbrug af el, vand og varme samt omkostningerne forbundet med forbruget bestemmes et besparelsespotentiale for både forbrug, omkostninger og CO2-emission. Forbrug sammenlignes med både gennemsnitsværdier (50 pct. kvartil) og med gennemsnitsværdier for de 25 % laveste forbrug (25 pct. kvartil).

Du har mulighed for at vælge mellem følgende bygningsbrug:

 • Bibliotek
 • Børnehave
 • Idrætshal
 • Svømmehal
 • Kontor
 • Rådhus
 • SFO
 • Skole
 • Social institution for voksne
 • Vuggestue

Indtastning
Til hver bygning indtastes forbrug og omkostninger. Der er menuer der gør det lettere for dig som bruger at anvende dine forbrugsoplysninger uden at skulle regne dem om. Alle værdier skal dække et helt år.

For hver bygning skal du indtaste følgende:

 • Postnummer
 • Elforbrug (i din tidligere valgte enhed)
 • Vandforbrug (i din tidligere valgte enhed)

Herefter skal du vælge varmekilde. Du kan vælge mellem:

 • Fjernvarme i MWh
 • Naturgas i m3
 • Biomasse i MWh

Enhederne er valgt ud fra en forventning om, at forbrug normalt opgøres i disse.

Når det gælder biomasse, regnes direkte i varmeforbrug. Det skyldes de mange former for biomasse, der kan anvendes. Herefter indtastes:

 • Varmeforbrug (i din tidligere valgte enhed)

Hvis varmekilden er fjernvarme, er det nødvendigt at bestemme en CO2-emissionsfaktor, idet denne vil være specifik for det enkelte fjernvarmesystem. Du skal vælge, om du vil indtaste CO2-emissionsfaktoren selv, eller om du vil bruge postnummeret til at bestemme den. De CO2-emissionsfaktorer, der ligger i den liste, der foretages opslag i, kan være forældede, Det vil derfor være bedre, hvis du kan skaffe CO2-emissionsfaktoren direkte fra fjernvarmeforsyningsselskabet.
Hvis du vælger at indtaste CO2-emissionsfaktoren manuelt, skal du være opmærksom på, om enhederne passer.

Indtast CO2-emissionsfaktoren.

Du er nu færdig med input-delen for en bygning/bygningskompleks.

Du kan nu vælge om du vil:

Resultater
Resultaterne viser:

 • Elforbrug i kWh/m2
 • Varmeforbrug i kWh/ m2
 • Vandforbrug i m3/ m2
 • CO2-emission ved elforbrug i kg CO2
 • CO2-emissionved varmeforbrug i kg CO2

Der sammenlignes efterfølgende med nøgletal i form af gennemsnitsværdier for hver kategori og gennemsnitsværdier for de bedste 25 pct. i den valgte kategori.Esco
Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013